Total Service og Vedligeholdelse

RE-L SIKRING, er et Sikringsfirma som arbejder efter DS ISO 9001:2000 [1], vi udfører installationer samt service og vedligeholdelse inde for tyverialarmer, brandalarmer, videoovervågning, tågesikring samt adgangskontrol.
Vores kunde portefølje omfatter butikker, børnehaver, produktionsvirksomheder, autoforhandler samt sommerhuse og private beboelser.

Installationerne er ikke standartløsninger men, løsninger som er tilpasset til den enkelte kundes behov og krav.

En af vores helt store succeser[2] er vores (TSVTotal Service og Vedligeholdelses program, en serviceløsning, hvor vi påtager hele den økonomisk risici for anlægget (Drift vedligeholdelse alt inkl. Materialer og montørudgifter)…. De kender prisen vi sørger for resten….

Vi holder faktisk daglig øje med hændelserne på Deres anlæg, så de skal ikke blive overrasket hvis vi lige pludselig ringer eller der kommer en montør forbi på Deres adresse, det er bare et udtryk for at vores servicesystem virker, til gavn for at dem således De har et funktions sikkert sikringsanlæg.

Vi har indgået aftale med sikringsvagten A/S, som er et landsdækkende vagtfirma, der har 24 timers Døgnberedskab der er således sikkerhed for at der sker vægterudrykning jf. gælden regler og love.[3]

Vagtfirmaet medbringer værktøj og materialer således at de kan foretage afdækning af et knust vindue eller en ødelagt dør. Dette begrænser følgeskaderne i.f.m. et indbrud og derved og Deres udgifter.

Hvis der ved indbrud eller indbrudsforsøg er brug for teknisk assistance tilkalder vagten RE-L SIKRING her kommer vores (TSV) atter til sin ret. Vægter forlader ikke Deres adresse før bygningen er forsvarlig aflukket, låst og alarmanlægget er tilsluttet igen.

[1] Vi udfører sikringsarbejde på lige fod, og i samme kvalitet,som de større landsdækkende sikringsfirmaer. 

 [2] 97% af vores kunder har valgt denne løsning.

 [3] Alle vagtvirksomhed som RE-L SIKRING samarbejder med er certificeret samt godkendt af Rigspolitichefen

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Scroll to Top