Tekniske alarmer

Tekniske alarmer

kan varetage overvågning af al teknisk udstyr installeret hos kunden. Dette være sig overvågning af:

 

  • Bygninger / byggepladser
  • Overvågning af køle / frys
  • Ventilationsanlæg i landbruget
  • Netsvigtalarmer
  • Alarmer fra CTS anlæg
  • Vand / oversvømmelse – overvågning af pumper / elektrisk udstyr
  • Maskiner: alarm i tilfælde af fejl, funktionssvigt m.v.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Scroll to Top