Med NOX-systemet får du markedets stærkeste sikringssystem!

NOX er et integreret sikringssystem, der forener adgangskontrol, indbruds- og overfaldsalarmering, branddetektering, videoovervågning samt klima- og bygningsstyring i ét enkelt sikringssystem. Med et NOX-system kan du samle, styre og kontrollere alle dine sikringssystemer og bygningsinstallationer i ét og samme system – fra én og samme brugerflade.

Alle komponenter og software er fremstillet i Schweiz ud fra kompromisløse krav til design, kvalitet og funktionalitet. Dette har placeret NOX i højeste sikringsklasse, klasse 3, hvilket er din garanti for sikring i topklasse.

NOX er en fremtidssikret, driftsøkonomisk og effektiv sikringsløsning til din virksomhed, institution eller beboelsesejendom, som blandt andet giver dig følgende konkurrencemæssige fordele:
·       Et brugervenligt og fleksibelt system

·       Et integrerbart system, der er nemt at udvide

·       Et system, der er baseret på en åben platform – du ejer anlægget

·       Et system, der er tryghedsskabende for personale, beboere, brugere mv.

·       Et system, der optimerer arbejdsgangene

·       Et miljøvenligt og energibesparende system

·       Et system, der reducerer driftsomkostninger i forhold til traditionelle sikringssystemer

 

Trådløs brugervenlighed

NOX er en kombination af den nyeste teknologi og brugervenlig funktionalitet med forskellige muligheder for enkel betjening. Dette kommer til udtryk i den høje kvalitet og på de optiske betjeningsenheder, der kræver minimal brugervejledning. NOX-systemet er hurtigt, enkelt og oversigtsvenligt og brugerfladen i NOX er logisk og pædagogisk i sin struktur. Betjeningen kan foregå på flere forskellige sprog gennem betjeningspanelet, og med centralen følger en brugervenlig PC betjening software. NOX kan ligeledes betjenes med kortlæsere med eller uden pinkode, kodetastaturer eller touch-screen. Tilslutning af touch skærme er integreret i NOX-software med grafisk visning af de sikrede installationer.

Med NOX’s mobile applikation kan du styre dit NOX system via smartphone eller tablet. Med iNOX til Iphone eller Ipad og NOX til Android kan du kontrollere dit NOX system på afstand med din mobile enhed. Du kan se dine alarmer, tilkoble og frakoble områder, kvittere alarmer og søge efter logbeskeder. Alt i krypteret kommunikation for maksimal sikkerhed. Dette skaber yderligere fleksibilitet og mobilitet i din anvendelse og kontrol af dit sikringssystem.

Som noget nyt kan du også tilgå NOX systemet fra alle de mest brugte web-browsere. Denne nye software hedder WebNOX, og den tillader sikker krypteret styring af systemet gennem bl.a. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari og Google Chrome.

Det overordnede management system, SIMS (Security Information Management System) giver dig stor fleksibilitet i styring af zoner og områder, mulighed for at programmere egne adgangskort og oprette og slette brugere. Derudover giver softwaren dig mulighed for at koble flere centraler til samme netværk, så du kan betjene alle opkoblinger centralt. NOX-centralen kan etableres i netværk via IP opkobling med op til 80 centraler.

Trygge medarbejdere og brugere
Med effektiv adgangskontrol styrer du let, hvem der har adgang til forskellige bygninger og lokaler. Det giver tryghed for brugerne af bygningen og skaber et roligere arbejdsmiljø. Kun relevante personer har adgang til bygninger, værdier eller bestemte rum (serverrum, depoter mv.), og bliver en adgangsbrik eller anden adgangsgivende enhed væk, fjernes den med et klik i systemet, og en ny kan oprettes.

Fuld integration og åben platform
NOX-systemet er et fuldt integrerbart system, der kan integreres med dine eksisterende og fremtidige installationer, og hvor du kan starte med en simpel løsning og efterfølgende bygge på. Gennem direkte Ethernet TCP/IP integration er systemet åbent for nye applikationer og konfigurationer, og NOX-systemet håndterer såvel kablede som trådløse enheder. Eksempler på trådløse enheder kunne være trådløs tyverialarm, bygningsstyring eller fugtigheds- og temperaturmåler.

Kernen i NOX-systemet er centralenheden, hvor kontrolpaneler, alarmer og sensorer tilknyttes og funktionerne kontrolleres. Alle enheder er opbygget modulært og kan tilsluttes individuelt. Dette betyder, at funktionerne til enhver tid kan udvides, og at centralenheden tillader justeringer, uden at systemet fundamentalt ændres. NOX-systemet er således et åbent system, der nemt kan udvides og udvikles med nye funktioner i takt med ændrede krav fra kunder, leverandører, myndigheder, beboere eller andre interessenter. Med et åbent system vælger du selv serviceleverandør, hvilket giver dig fuld ejerskab over anlægget.

På én og samme platform får du en samlet sikkerhedsløsning med integreret sabotagebeskyttelse. NOX-systemet kontrollerer og monitorer dets funktioner selv, hvilket gør NOX næsten vedligeholdelsesfrit.

NOX vokser med din virksomhed
Du kan få et NOX-system i to versioner:

·       NOX Professional med 100 brugere og 40 områder

·       NOX Corporate med 10.000 brugere og 800 områder (kan opgraderes til yderligere brugere).

Med sin modulære opbygning er NOX systemet en fremtidssikker og effektiv løsning i forhold til udvidelser og bygningsændringer, og du kan til enhver tid opgradere din løsning til en større version. Systemet er under konstant videreudvikling baseret på henvendelser fra brugere, og vi tilpasser altid vores løsninger til dine specifikke udfordringer, ønsker og behov.

Den miljøvenlige, energibesparende og driftsikre løsning
NOX er et intelligent og ressourcebesparende sikringssystem, der giver besparelser på driftsbudgettet. NOX er effektiv adgangskontrol, der mindsker risikoen for hærværk og tyveri, hvilket både er omkostningstungt og ressourcekrævende for den daglige drift. Derudover sparer du tid og driftsomkostninger i forhold til et traditionelt nøglesystem, da administrationen er let og hurtig, og brugerens rettigheder kan styres med et enkelt klik. Hvis en brik eller anden form for adgangsgivende enhed mistes, fjernes og genoprettes personen nemt i systemet.

NOX-systemet er ligeledes en miljøvenligt og energibesparende løsning, da det kan effektivisere jeres klimastyring. Effektiv klimastyring giver et bedre indeklima samt mærkbare energibesparelser. For eksempel kan NOX-systemet sende et signal til en varmestyring og lysstyring ved tilkobling, derved sænkes temperaturen om natten, og der slukkes for lys og strøm, hvor der ikke er behov. Dette kan kombineres med en automatisk funktion, der på et givent klokkeslæt sender et signal om at øge temperaturen igen, således at der opnås en behagelig temperatur, når personalet møder, og et signal til lysstyringen, så lys og strøm tilsluttes, når tyverialarmen frakobles.

 

Video om NOX-Systemet